Ez az oldal sütiket használ. A "süti" olyan információ, amelyet egy webhely küld a böngészőjének. Segít a webhelynek az önről vagy az Ön preferenciáiról szóló információk memorizálásában, hogy megkönnyítse a navigációt a webhelyen. A süti segít nekünk a weboldal használatának és használatának statisztikáinak meghatározásában is. Nem használjuk a sütik által közölt információkat a webhelyhez nem kapcsolódó célokra.

 

Mit jelent a bázisintézmény?bazis oklevel

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

 

Jó gyakorlataink

 

  • Az erőszakmentes iskola programja

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: Célja az iskolai agresszió, bántalmazás kezelése, megelőzése. Iskolánk szakmai csoportja részt vesz a pedagógiai eljárások és módszerek kidolgozásában is.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszköz- és időigénye: A program megvalósításakor belső erőforrásokra építünk. Elsajátításának időigénye az első tanévben kb. 10 óra. Ezt követően csak esetelemző tréningeket tervezünk.

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: Programunkat szaktanácsadóink sok helyen bemutatják és előadásokat is tartanak a tapasztalatokról.
  • Boldog iskola program

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai módszertan. Célja a tanárok, a gyermekek lelki jólétének a megteremtése, az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Az iskolai alkalmazás, megvalósítás: Iskolánk harmadik éve vesz részt eredményesen a programban. 2019-ben elnyertük az „Örökös Boldog Iskola” megtisztelő címet.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: A témában elkötelezett pedagógusok által létrehozott szakmai team. A szükséges eszközök belső forrásból állnak rendelkezésünkre.

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: A program bemutatására szakmai műhelymunkákat kínálunk.


 

 

  • Belső csend program

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: A Program a Sydney Egyetem Orvosi Karának Meditációs Kutató Programja.Célunk, hogy már gyermekkorban megismertessünk egy meditációs módszert, ami segíti a belső béke érzésének elérésében és fejleszti a figyelmet, koncentrációt.

Az iskolai alkalmazás, megvalósítás: A kollégák által választott keretek között, etika, osztályfőnöki óra, napközis foglakozás keretében zajlik.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: A meditációhoz szükséges link és szakirodalom mindenki számára hozzáférhető, letölthető. Időkeret kb. 10 perc.

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: Konzultáció, minikurzus.


 

  • Arizona program

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: A program alappilléreit 1994-ben Arizonában tették le. Az Arizona program célja a tanóra zavartalanságának biztosítása, a tudatosság és a felelősségérzet növelése.

Az iskolai alkalmazás, megvalósítás: A programot iskolánk 2012 óta alkalmazza eredményesen.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: Szükséges, hogy az iskolában tanító valamennyi kolléga ismerje és egységesen alkalmazza a program által kínált konfliktusrendezést. Az Arizona szobába mindig van beosztott pedagógus.

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: A programban részt vevő szaktanácsadó kollégánk már több alkalommal tartott előadást és tréninget. Ezt a jó gyakorlatot szeretnénk folytatni.


 

  • TIE projekt

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a WHO Egészséges városok program keretében meghirdetett teljes körű iskolai egészségfejlesztési mintaprogram nyerteseként veszünk részt a projektben. Célja a gyermekek egészséges életmódra és környezettudatos életmódra nevelése.

Az iskolai alkalmazás, megvalósítás: 2017 januárjában alakult meg a TIE csoport. Az általunk tervezett foglalkozások beépíthetők a tantervbe, tanmenetekbe.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: A téma iránt elkötelezett pedagógus kollégák, védőnő, esetenként orvos, stb. Eszközigény belső forrásból is megoldható

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: A projektben megvalósított programokról fényképes dokumentáció és szakma anyag készül, amit szakmai műhelymunka keretében szívesen a kollégák rendelkezésére.


 

  • Drámaműhely

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: A drámapedagógia célja, hogy sajátos eszközeivel, eljárásaival elősegítse a tanítványaink sokoldalú személyiségfejlődését.

Az iskolai alkalmazás, megvalósítás: Iskolánkban két, nagy tapasztalattal rendelkező drámapedagógus dolgozik. A tantárgyi struktúra része 5. osztályban a drámaóra. Emellett 28. éve tündöklő sikerű pályát fut be az iskola Vadvirágok színjátszó csoportja, számos díj és elismerés birtokosa.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: Drámapedagógus, vagy a drámapedagógia iránt elkötelezett kolléga irányítása szükséges. Iskolánkban van drámaterem, ami nagyban megkönnyíti a drámamunkát.

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: Színpadi bemutatók mellett minikurzust és bemutató foglalkozásokat tervezünk.


 

  • Mazsola Akadémia

Szakmai háttér, célkitűzések, feladatok: Az iskolára való előkészítésben vállalunk szerepet az általunk szervezett foglalkozásokkal, melyek célja a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztése, az iskolai iránti pozitív érzelmi viszony erősítése.

Az iskolai alkalmazás, megvalósítás: A tanév elejétől szervezünk félévente 2-2 alkalommal foglalkozásokat az óvodásoknak. Ennek jól bevált, kidolgozott és átadható tematikája van.

A megvalósítás humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: Fontosnak tartjuk, hogy a foglalkozásokon a leendő elsős tanítókkal találkozzanak a gyerekek és a szülők. Normál iskolai környezetben szervezzük a foglalkozásokat.

A jó gyakorlat továbbadásának lehetséges módjai: A jó gyakorlat szakmai anyagát, ötletgyűjteményünket kínáljuk fel a kollégáknak.


 

 

   bazisintezmeny    dig temahet  tehetseg  bga logo szines boldog iskola logo